Tag: Senat RP

Senacka pomoc trafiła już do Polonii w 62 krajach
Polonia Polska

Senacka pomoc trafiła już do Polonii w 62 krajach

W 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach, z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wnioski w liczbie 629 zostały złożone przez 246 organizacji pozarządowych drogą elektroniczną – za pośrednictwem generatora ofert. Mogły je składać wyłącznie organizacje zarejestrowane […]

Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu
Polonia Polska

Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu

Wzorem lat ubiegłych Senat RP ogłasza konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu. Temat tegorocznej edycji konkursu związany jest z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”  Celem konkursu jest pokazanie jak wielkie wydarzenia historyczne przechowywane są w pamięci  […]

Adam Gajkowski powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej
Polonia Polska

Adam Gajkowski powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej

5 września 2016 r. w Senacie odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. Zadeklarował,  że Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, […]

XXVI Forum Ekonomiczne i Forum Polonijne
Polonia Polska

XXVI Forum Ekonomiczne i Forum Polonijne

Po raz pierwszy w Krynicy, w dniach 6-8 września 2016 r., w ramach XXVI Forum Ekonomicznego odbędzie się Forum Polonijne. To Forum organizowane jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne. Senat pragnie  zaangażować środowiska polonijne do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W trakcie Forum Polonijnego odbędzie się sześć paneli […]

Uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej
Polonia Polska

Uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej

W Senacie 5 września br. o godz. 10.00 w sali nr 217 rozpocznie się uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczy akty powołania 16 członkom Rady reprezentującym organizacje  polonijne i polskie z zagranicy.  Po zakończeniu uroczystości w sali nr 217 odbędzie się briefing marszałka Senatu i przedstawiciela nowo […]

Karta Polaka i repatriacja najbardziej interesujące dla Sybiraków w Senacie
Polonia Polska

Karta Polaka i repatriacja najbardziej interesujące dla Sybiraków w Senacie

Foto Przemysław Cebula Praktyczne problemy wynikające ze stosowania Karty Polaka oraz kwestie repatriacyjne były głównym tematem spotkania, które odbyło się 10 sierpnia 2016 r. w Senacie z udziałem wiceprzewodniczącej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Grażyny Sztark i jej członka Barbary Borys-Damięckiej oraz ponad  20 przedstawicieli […]